Infor din resa

I Brösarp finns en mötesplats (markerad med ett rött band) framför restaurangvagnen där du väntar att bli anvisad din plats i restaurangvagnen. Du behöver inte hämta biljetter eller andra resehandlingar i stationen, allt finns ombord i restaurangvagnen!

Skånska Järnvägar har ambitionen att låta ångloket dra vagnarna under hela säsongen, dessvärre kan det inträffa oförutsedda händelser som gör att ångloket inte kan köra – vid dessa tillfällen är det ett historiskt motorlok som drar vagnarna.