Historien om Stockeboda Gård

stockeboda_i_hostskrud

Stockeboda Gård har anor från tiden då Skåne tillhörde Danmark och här härjade snapphanarna en gång. Gården kom ursprungligen till som ett jaktslott och har därför byggts på en av de mest natursköna platserna på Österlen, med rinnande vatten, ädellövskogar och böljande fält.

År 1846 köptes gården av kammarherren Carlos Adlercreutz som återuppförde byggnaderna efter en brand. Hans dotter var gift med löjtnanten Sixten Sparre, som rymde med lindanserskan Elvira Madigan.

Sommaren 1992 slogs portarna upp till en av de gamla stenlängorna, som renoverats och byggts om till restaurang. Under de följande åren kompletterades anläggningen med konferensrum och många aktiviteter utvecklades. 1999 uppfördes de första stugorna för övernattning och idag är Stockeboda Gård en komplett anläggning för många olika typer av arrangemang, som konferenser, bröllop och turistaktiviteter.

2008 fattades beslut om nästa steg i utvecklingen: Att starta ett gårdsbryggeri. Vi köpte ett komplett bryggverk från en skola i Jönköping, som tänkt starta ölskola men ändrat sina planer. Bryggverket tjänade ursprungligen ölälskande gäster på Harrys i Örebro.  Verket är tillverkat på Tankki i Finland år 2000 och har en kapacitet på 250 liter per brygd. Vi har en lagringskapacitet på totalt 4 500 liter i temperaturstyrda tankar.

Den 16 oktober 2009 bryggdes den första ölen på Stockeboda Gårdsbryggeri – vår vinteröl Vinternattens ljus. Därefter har vi bryggt Ljus Ale, IPA  och Pils, samt flera profilöl. Utöver att antal egna varumärken kommer vi att jobba mycket med profilöl, bryggarkurser och provningar, samt med service för hembryggare.

Vill du veta mer: Läs hela historien genom att öppna acrobatfilen nedan!!

Välkommen till oss!

Else-Marie & Anders Johnsson
Stockeboda Gård & Gårdsbryggeri
http://wp.stockeboda.se/wp-content/uploads/2016/10/historik-2.pdf